Impressum

autoglobal.hr

Glavni urednik:
Boško Županović, mag. iur.
bosko@autoglobal.hr
Tel: 051/ 272 888

Marketing:
Aida Ristić
marketing@autoglobal.hr

Tajništvo:
tajnica@autoglobal.hr
Tel: 051/ 272 888
Mob: 098/ 9738-333

Tehnička podrška:
info@autoglobal.hr

Web dizajn i razvoj:
www.autoglobal.hr

Grafička priprema:
www.autoglobal.hr

Uprava i računovodstvo:
Liberum Management d.o.o.
Mučići 88, 51213 Jurdani
OIB: 63867460069
MB: 040240064
IBAN: HR7324020061100962294
Tel: 051 272 888
E-mail: info@autoglobal.hr